Misja

Niezależnie od swych preferencji zawodowych

obu wspólników Spółki Prawniczej Leżański, Pankiewicz cechuje wszechstronność przygotowania zawodowego i bogate doświadczenie zawodowe.

Na tych podstawach naszą misją jest świadczenie kompleksowej obsługi prawnej klientów będących przedsiębiorcami i podmiotami instytucjonalnymi poprzez doradztwo, sporządzanie opinii, projektów umów i wewnętrznych aktów prawnych, zastępstwo w postępowaniach sądowych i administracyjnych a także pomoc prawną dla osób prywatnych, zwłaszcza poprzez zastępstwo procesowe oraz obronę w sprawach karnych, w oparciu o zasadę szerokiej możliwości kontaktu klienta z prowadzącym jego sprawy prawnikiem i przy zachowaniu rozsądnie skalkulowanego honorarium.

Z uwagi na często występującą długotrwałość postępowań sądowych, tam gdzie to możliwe, korzystamy z przewidzianych prawem pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, prowadząc negocjacje oraz wspierając w postępowaniach mediacyjnych.

Kontakt

Adres

Spółka Prawnicza
Leżański, Pankiewicz s.c.
ul. Foksal 16
00-372 Warszawa